HullariPösö

JÄITKÖ ILMAN HULLUJEN PÄIVIEN PEUGEOTIA? ET OLE YKSIN.

MITÄ OIKEUKSIA OSTAJALLA ON?

1. Voit vaatia auton toimitusta. Jos täsmälleen samanlaista ei ole saatavilla, voit vaatia vastaavaa autoa. Sopimuksen ehdot tulee tällöin pysyä samoina myös rahoituksen osalta. Soveltuva lainkohta: kuluttajansuojalain 5 luvun 8 §

 

Päivitys 17.5.2023

Auton toimitusta ei tarvitse enää erikseen vaatia, koska maahantuoja on ilmoittanut pystyvänsä toimittamaan ne. Jos haluat edelleen auton toimitettavaksi, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

 

2. Voit tehdä kateoston, eli hankkia itse vastaavan auton. Voit vaatia korvauksena ostetun auton ja saamatta jääneen Peugeotin hintojen eroa. Ostettavan tulisi olla mahdollisimman samanlainen. Jos hankit hyvin erilaista autoa, voit vaatia kateostokorvauksen sijaan kohdan 3. mukaista vahingonkorvausta.

Soveltuva lainkohta: kuluttajansuojalain 5 luvun 29 § ja kauppalain 68 §

 

Päivitys 17.5.2023

Jos olet tehnyt kateoston, voit vaatia siitä edelleen korvausta kuten edellä on kerrottu.

 

3. Voit vaatia korvausta myös siinä tilanteessa, että et ole ostanut korvaavaa autoa. Tällöin korvaus lasketaan sopimuksen mukaisen hinnan ja sopimuksen purkuhetken listahintojen erotuksena. Voit vaatia myös saamatta jäänyttä valtion hankintatukea sähköautoille.

Soveltuva lainkohta: kuluttajansuojalain 5 luvun 29 § ja kauppalain 69 §

 

Päivitys 17.5.2023

Sinulla on lähtökohtaisesti edelleen mahdollisuus vaatia korvausta myös siinä tilanteessa, että et haluat peruuttaa tilauksen. Tilauksen täytyy tässä tilanteessa olla ratkaisevasti myöhässä sopimukseen merkitystä toimituspäivästä. Ole yhteydessä toimisto@heinonkoski.fi

KENELTÄ KORVAUKSIA TAI TOIMITUSTA VAADITAAN?

Olet ostajana sopimussuhteessa jälleenmyyjän kanssa. Tästä syystä vaatimukset tulee esittää jälleenmyyjälle. Näin siitä huolimatta, että jälleenmyyjällä ei tosiasiallisesti ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa tilanteeseen.

 

MITEN KORVAUKSIA TAI TOIMITUSTA VAADITAAN?

Vaatimukset tulee esittää kirjallisesti omalle jälleenmyyjällesi. Käytännössä riittää sähköposti, jossa ilmoitat mitä vaadit ja perustelut sen edellä mainituilla lainkohdilla. MItään sen tarkempaa muotovaatimusta ei ole. Sähköposti on hyvä osoittaa esim. kyseisen toimipisteen johtajalle. Yhteystiedot löytyvät yleensä helposti autoliikkeen nettisivuilta.

ONKO KYSEESSÄ YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJEURE)?

Jälleenmyyjä voi vapautua korvauksista, jos käsillä on ns. ylivoimainen este. Tämä tarkoittaa, että auton toimitus olisi estynyt sellaisen täysin ennalta-arvaamattoman esteen takia, johon myyjä ei ole kohtuudella voinut etukäteen varautua.

 

Tässä tapauksessa tällaista estettä ei ole näytetty olleen. Julkisuudessa on vedottu pandemiaan, komponenttipulaan ja Ukrainan sodan aiheuttamiin vaikeuksiin. Kaikki nämä olivat kuitenkin jo olemassa Hullut Päivät kampanjan aikaan, eikä ne siten ole sellaisia ennalta-arvaamattomia ja vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olleita ilmiöitä, joita laissa tarkoitetaan. Vastauksena kysymykseen voidaan siis todeta, että kyseessä ei ole ylivoimainen este.

 

Jälleenmyyjä ei vapaudu korvausvastuusta, vaikka he eivät voi toimitushäiriölle mitään.

 

PÄIVITYS 17.5.2023

Maahantuoja on ilmoittanut, että kaikki tilatut autot toimitetaan tämän vuoden loppuun mennessä. Kun aikaisemmasta ilmoituksesta poiketen toimitus onnistuukin, kyseessä ei ole ylivoimainen este.

MITÄ VOIN TEHDÄ, JOS MYYJÄ EI SUOSTU VAATIMUKSIIN?

Jos myyjä ei suostu vaatimuksiin, asia täytyy viedä eteenpäin joko kuluttajariitalautakuntaan tai käräjäoikeuteen.

VOINKO VIEDÄ ASIAN ITSE ETEENPÄIN?

Kuluttajariitalautakuntaan asian voi viedä itsekin. Kanteen nostamista käräjäoikeudessa ei suositella tekemään ilman asiantuntevaa juristiapua.

MISSÄ VAIHEESSA VOIN ANTAA ASIAN JURISTIN HOIDETTAVAKSI?

Voit antaa asian juristin hoidettavaksi missä vaiheessa tahansa. Voit hyvin tehdä ensimmäisen vaatimuksen itse ja antaa asian sen jälkeen muiden hoidettavaksi. Halutessasi juristi voi olla mukana aivan alusta alkaen. Viiimeistään viranomaiskäsittelyissä juristin käyttöä suositellaan.

MITÄ JURISTIN KÄYTTÖ MAKSAA?

Juristin palkkioon voidaan käyttää useimpiin kotivakuutuksiin kuuluvaa oikeusturvaa. Tällöin maksettavaksi tulee vain omavastuu. Omavastuu on tyypillisesti 15 – 20 % kustannuksista. Jos asia päättyy sovinnollisesti ilman oikeudenkäyntiä tämä tarkoittaa euroissa 500 € suuruusluokkaa. Jokainen tapaus on kuitenkin erilainen, joten kyseessä on valistunut arvaus, ei sitova tarjous.

 

Jos sinulla ei ole vakuutusta, on mahdollista sopia succes fee -tyyppisestä korvauksesta. Tällöin maksat ennalta sovitun prosenttiosuuden siitä korvauksesta, mitä vastapuolelta saadaan perittyä.

Lisätietoja voit kysyä osoitteesta toimisto@heinonkoski.fi

MITÄ RISKEJÄ ON, JOS ASIA ETENEE OIKEUTEEN?

Oikeudenkäynnissä suurin riski on vastapuolen oikeudenkäyntikulut siinä tilanteessa, että asia hävittäisiin oikeudessa. Oikeusturvavakuutus maksaa omat kulut lopputuloksesta riippumatta, mutta ei vastapuolen kuluja. Kääntäen tämä tarkoittaa sitä, että jos asia  voitetaan, vastapuoli maksaa kaikki kulut niin, että edes omavastuuta ei tarvitse maksaa.

 

Riskiä pienentää tässä tilanteessa se, että useamman henkilön kanteita pystytäään käsittelemään yhdellä kertaa. Tämä säästää kustannuksissa ja jakaa myös kustannusvastuuta siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että asia päättyisi tappioon.

 

Jokaisen asiakkaan kanssa käydään ennen kanteen nostamista tarkkaan läpi mitä se tarkoittaa ja minkälaisia riskejä siihen sisältyy. Kukaan ei päädy vahingossa oikeuteen.

MIKSI TOIMEKSIANTO KANNATTAA TEHDÄ HEINONKOSKEN KANSSA?

Toimistomme erikoisalaa on autokauppojen riidat. Suomessa ei ole vastaavaa osaamista kuluttajansuoja- ja kauppalaista nimenomaan autokaupan kontekstissa kuin kourallisella muita toimijoita. Voit siis olla varma, että asiasi on osaavissa käsissä!